Paddjakt

 Den vanliga paddan är en robust, påtagligt vårtig padda med stora ögon med avlång, vågrätt pupill. Den är brunaktig till gråbrun med mörkare vårtor. Hanens längd ligger mellan 5 och 8 cm, medan honan kan bli mellan 7,5 och 12 cm lång.

Paddan leker gärna i samma sjö eller vattensamling där den har kläckts. När vårvärmen kommer beger sig paddorna på vandring, ofta i stora flockar, vanligtvis nattetid, mot lekplatsen strax efter vinterdvalans slut, honorna senare än hanarna. Vattentemperaturen måste nå 8° C för att leken skall komma i gång.

Amplexus, hanens omklamring av honan, sker just bakom frambenen. Hanarna är mycket ivriga; det är inte ovanligt att flera hanar omfamnar en hona, vilket i värsta fall kan leda till honans död. Äggläggningen varar i 6 till 12 timmar, under vilken honan lägger mellan 1 200 och 6 800 ägg i form av strängar, som lindas kring vattenväxter. Äggen kläcks efter 8 till 12 dygn, och den färdiga paddan är färdigutvecklad efter 8 till 12 veckor.

Den vanliga paddan, liksom alla våra paddor, grodor, ödlor och ormar är fridlysta i hela landet.

En kort film finns här